bozca ada

Jeolojik kanıtlar adanın anakaradan koparak kuzeydoğudaki tepelerin bulunduğu batıda düzlüklerden oluşan bir arazi oluşturduğunu gösterir. Adanın ortası tarımsal faaliyetlere en uygun yeridir.[13] Adanın güneybatı kesiminde küçük bir çam ormanı vardır. Adanın en batı kesimi tarıma uygun olmayan geniş kumlu alanlara sahiptir.[13] Adanın güneybatı kesiminde kuzeyden güneye akan çok sayıda küçük akarsu vardır.[13] Tatlı su kaynakları ada için yeterli olmadığından su boru hattıyla anakaradan gelir.[14]