bozca ada

Jeolojik kanıtlar adanın anakaradan koparak kuzeydoğudaki tepelerin bulunduğu batıda düzlüklerden oluşan bir arazi oluşturduğunu gösterir. Adanın ortası tarımsal faaliyetlere en uygun yeridir.  Adanın güneybatı kesiminde küçük bir çam ormanı vardır. Adanın en batı kesimi tarıma uygun olmayan geniş kumlu alanlara sahiptir.  Adanın güneybatı kesiminde kuzeyden güneye akan çok sayıda küçük akarsu...