Hazreti Süleyman Camii

Camii’nin kitabesinde, Halit Bin Velid’in oğlu Süleyman ile Diyarbakır’ın Araplar tarafından alınması sırasında şehit düşen 27 sahabelerin yatmakta olduğu da belirtiliyor. Caminin neredeyse tamamı taştan yapılmış.

Biri batıda diğeri güneyde olmak üzere iki ayrı giriş bulunan caminin avlusunun kuzey kısmında ise kubbeli bölüm ve şadırvan yer almakta. Camiinin minaresi Diyarbakır ve çevresinde başta Ulu Cami olmak üzere birçok camide olduğu gibi kare biçiminde ve enine yer yer silmeler atılarak dikey görüntüsü zayıflatılmaya çalışılmış.

Camii, bugünkü şeklini Osmanlı dönemindeki ekleme ve onarımlarla almış.